De Gedragscode Zwembranche

De omgang tussen zwembadmedewerkers en bezoekers en zwemleerlingen laat zich niet tot in detail regelen. Zeker niet wanneer lichamelijk contact nodig is in de vorm van instructie, correctie of hulp (denk hierbij aan bezoekers met een beperking) of ter voorkoming van verdrinking of een andere onveilige situatie dan wel noodzakelijk is voor de handhaving van de orde en veiligheid.

Niettemin verdient het aanbeveling om uitgangspunten en gedragsregels vast te stellen aan de hand waarvan de grens tussen geoorloofd en ongewenst gedrag van zwembadmedewerkers in concrete situaties kan worden vastgesteld. Het doel hiervan is om alle betrokken personen te beschermen en het publieke vertrouwen in de zwembranche te bevorderen.

Bekijk de gedragscode

De Gedragscode Zwembranche is ontwikkeld door de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Folder bestellen?

Heb jij een account voor de webwinkel van de Nationale Raad Zwemveiligheid? Dan kun je daar ook een speciale folder bestellen over de Gedragscode Zwembranche met de uitgangspunten voor professionals. Deze vind je bij de categorie ‘documenten Nationale Zwemdiploma’s’.

Bezoek de webwinkel van de Nationale Raad Zwemveiligheid

de Gedragscode Zwembranche is mogelijk gemaakt door: