Gedragscode Zwembranche

 

Handboek 'Beter Beoordelen en Belonen'

In het kader van de beoordelingssystematiek vanuit het handboek ‘Beter Beoordelen en Belonen’ voor de competentie ‘sociale veiligheid’ wordt de komende tijd invulling gegeven aan deze competentie. De verwachting is dat eind 2014 de competentie ‘sociale veiligheid’ is opgeleverd en aan het handboek kan worden toegevoegd.

Wel is er al een competentie als 'integriteit', die bij dit onderwerp betrokken kan worden.

Zie voor meer informatie over het handboek.

Incompany-training

Wilt u met de gedragscode aan de gang en een incompany-training ondergaan met uw personeelsleden, al dan niet in samenwerking met enkele collega-ondernemers in de branche, neem dan contact met ons op.

Vervolg in 2015

TTijdens de bijeenkomsten in 2014 kwam ook meerdere keren het onderwerp 'fysiek contact met kinderen' aan de orde. Het voornemen is om een vervolgtraining te gaan geven, waarbij de pedagogische kant van het omgaan met kinderen centraal staat. Wanneer moet je een kind wel of niet aanraken? En hoe ga je daarmee om in onverwachte en kwetsbare situaties? We hebben gemerkt dat van tijd tot tijd toch de vraag opspeelt: 'Hoe blijf je aan de veilige kant van de streep?'

Het is de bedoeling met tips te komen en basishoudingen en handelingen bij het omgaan met en het aanraken van kinderen bij het uitoefenen van het vak samen te stellen. Wij hebben het gevoel dat hier nog een verdere professionaliseringsslag te maken is voor de branche in het licht van hedendaagse inzichten en opvattingen. Wij hopen u hierover meer te kunnen informeren begin 2015.