Gedragscode Zwembranche

 

Bijeenkomsten

In september en oktober 2014 zijn een viertal bijeenkomsten rond de Gedragscode Zwembranche georganiseerd met totaal 175 deelnemers. Directe aanleiding lag in onderzoek binnen de zwembranche, waarin werd aangetoond dat de bekendheid van de Gedragscode kan worden verbeterd. Zwembadmedewerkers weten niet altijd wat de Gedragscode precies inhoudt. Tijdens de bijeenkomsten is ingegaan hoe de zwembranche de Gedragscode in de praktijk kan toepassen.

RECRON, de brancheorganisatie voor recreatiebedrijven, krijgt overigens nog steeds regelmatig vragen over situaties rond ongewenst gedrag. De zwembaden geven aan de Gedragscode te steunen en belangrijk te vinden, maar ook behoefte te hebben aan praktische ondersteuning daarbij. Vergelijkbare signalen krijgt Abvakabo FNV van individuele medewerkers. Om de Gedragscode lokaal op een goede manier te borgen, is het van belang om de ‘grijze gebieden’ intern te verkennen en bespreekbaar te maken. Hiermee draagt de implementatie van de Gedragscode op de werkvloer bij aan de professionaliteit van de medewerkers en de zwembranche.

Onderzoeksresultaten

De Gedragscode bestaat sinds 2011. Abvakabo FNV heeft in september 2013 onderzoek gedaan binnen de zwembranche om te weten hoeveel gebruik ervan wordt gemaakt. Dit leverde de volgende informatie op.

Ken je de Gedragscode Zwembranche?
Ja, ik ben bekend met de inhoud. 64%
Ja, ik heb er wel eens van gehoord. 28%
Nee, ik heb er nog nooit van gehoord. 8%
 
De Gedragscode sociale veiligheid Zwembranche wordt ondersteund bij ons zwembad.
1=helemaal oneens. 5%
2=oneens. 10%
3=niet eens, niet oneens. 27%
4=eens. 16%
5=helemaal eens. 41%
 
Onze werkwijzen zijn aangepast naar aanleiding van de gedragscode zwembranche.
Ja. 32%
Nee. 36%
Weet ik niet. 32%

In aanvulling op bovenstaande vragen gaven respondenten aan dat 'de chef het niet passend vond in het bad en terzijde heeft gelegd', 'we ervan op de hoogte zijn gebracht, maar verder is er niets veranderd' en 'de enige verandering is dat personeel een VOG moet inleveren en dat ouders bij ons altijd bij de zwemlessen aanwezig kunnen zijn.'

Ondersteuning Sociaal Fonds Recreatie

RECRON en Abvakabo FNV hebben gezamenlijk subsidie aangevraagd voor dit speciale project bij het Sociaal Fonds Recreatie. Dit project en de bijeenkomsten worden mogelijk gemaakt door het Sociaal Fonds Recreatie.